Thu âm bằng điện thoại, máy tính hay Laptop

Posted by admin 12/04/2017 0 Comment(s) Hướng dẫn tự thu âm,

Một cái Micro dù có tốt đến đâu thì không thể một mình tự thu âm được. bạn cần có một thiết bị để xử lý và lưu trữ bản thu nữa.

Và chúng ta có thể sử dụng một trong các thiết bị sau

  1. Máy tính/Laptop
  2. Điện thoại
  3. Máy ghi âm

Điện thoại và máy ghi âm ...nghe lạ nhỉ ???

Ừ, là thật đó.

Một số mục đích đơn giản thì điện thoại hay máy ghi âm cũng có thể làm được.

Nếu không cần chỉnh sửa nhiều thì bản thu nhiều thì điện thoại hay máy ghi âm hoàn toàn có thể thu âm được rất tốt.

Ví dụ như bản thu dưới đâu là thu bằng điện thoại và upload trực tiếp lên youtube đây.

.... đang cập nhật

 

Facebook Comments ()