Hướng dẫn hát Livestream facebook

Posted by admin 12/04/2017 0 Comment(s)

Hát Livestream trên facebook hay các nền tảng mạng xã hội đã trở nên phổ biến.

Nếu bạn vẫn còn chưa biết livestream như thế nào thì video này sẽ giành cho bạn.

Lý do mà khi cắm micro hay loa vào điện thoại không nhận đó là khác cổng cắm.

Chuẩn điện thoại là 4 khấc 3, còn của Micro hay Loa chỉ là 3 khấc và 2 gạch nên chắc chắn là không thể phù hợp được.

Chia sẻ kinh nghiệm thu âm.

Facebook Comments ()