Combo thu âm

Bạn sẽ tiết kiệm khá nhiều chi phí khi lựa chọn combo thu âm.

Hơn nữa, những những thiết bị đi theo combo sẽ cho ra kết quả tốt hơn vì đã được Blog thu âm test thử nhiều lần.

Combo 01

        Micro BM800 + USB Soundcard mini

550k
Combo 02
Micro BM800 + Kẹp + Lọc + USB Soundcard minii801k
Combo 03
Micro BM800 + Kẹp + Lọc + Soundcard XOX K10
1591k
Combo 04
Micro AW818 + USB Soundcard mini
700k
Combo 05
Micro AW818 + Kẹp + Lọc + USB Soundcard minii
951k
 Combo 06Micro AW818 + Kẹp + Lọc + Soundcard XOX K10
1740k
combo 07Micro PC-K200 full + kẹp + lọc + Soundcard XOX K102600kThere are no products to list in this category.

Facebook Comments ()